О Проекте   Игры   Сам себе Политикантроп   Пикейные жилеты   Книги наших авторов     Регистрация | Вход


ЕКСПЕРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 14-10-2009 23:16 

Загальноприйнятою методологією, що використовується при створенні та дослідженні складних соціально-економічних та технічних систем, є системний аналіз. Більшість його етапів базується на проведенні експертиз та застосуванні експертних оцінок, зокрема при виборі структури системи, її оптимізації та розв’язанні задач діагностики, класифікації і прогнозування. Експертні технології прийняття рішень лежать в основі процесів технологічного передбачення та сценарного аналізу. Вказані проблеми і задачі супроводжуються значною невизначеністю, неповнотою апріорної інформації, які пропонується мінімізувати, використовуючи технології ранжування об’єктів. Разом із тим необхідно зауважити, що адекватне застосування експертних оцінок вимагає попереднього дослідження особливостей прийняття рішень людиною.

При розв'язанні багатьох практичних задач недооцінюється значення коректного одержання та обробки експертної інформації. Крім того, аналіз ситуацій прийняття рішень у більшості випадків свідчить про недостатнє використання наукових результатів.

Задачі прийняття рішень супроводжуються двома визначальними аспектами: необхідністю врахування суб'єктивних впливів та застосування математичних формалізмів при їх формулюванні та розв'язанні. Для математиків вирішення проблеми починається з побудови моделі досліджуваного явища. Психологічні дослідження обмежуються експериментами та поодиноким застосуванням окремих статистичних методів. Особи, відповідальні за прийняття рішення, виправдано відповідають на такі розрізнені підходи при моделюванні практичних ситуацій недовірою до "ізольованих" наукових розробок і використовують стихійно-вольовий підхід. Викладені матеріали є спробою поєднати різні аспекти прийняття рішень, які традиційно використовуються в цій області досліджень.

Оскільки має місце тенденція орієнтації сучасного програмного забезпечення на використання експертної інформації, то зростає роль фахівців в процесі автоматизованого розв’язання задач. Проблема ефективного використання експертних технологій в процесі розв’язання задачі є актуальною, оскільки необхідно використовувати евристики для адекватного моделювання процесів, які автоматизуються.

В останні десятиріччя активно розробляється і добре зарекомендував себе в різних областях науки та народного господарства багатокритеріальний підхід, який дозволяє застосовувати математичний апарат з використанням евристик.

У задачах великої обчислювальної складності успішно застосовуються схеми послідовного аналізу варіантів.


Григорій Гнатієнко, Віталій Снитюк


рейтинг: 20
голосование окончено


<<Вернуться в раздел

Добавить комментарий
Ваше имя:  
Редакция категорически не согласна с мнениями журналистов, помещенными на сайте, и морально готова свалить ответственность на кого угодно.
Главный редактор Эммануил Отнюдь
 
 
Использование материалов разрешается только при условии ссылки
(для интернет-изданий - гиперссылки) на Politican.com.ua

© Politikan.com.ua 2008-2018 Разработка: